SFO

SKOLEFRITIDSORDNINGEN samarbeider med skolen før og etter skoletid. Skolen er åpen fra 0715 frem til skolen starter, og frem til 1630 etter skoleslutt.

Skolefritidsordningen følger kommunale satser.