Hvem er vi?

 

Marit Beate Andreassen

Rektor og montessoripedagog

rektor@ringerikemontessori.no

 

Marte Grimsbu

Assisterende rektor og montessoripedagog, kontaktlærer

marte@ringerikemontessori.no

 

M a r t i n   S o l b e r g
Pedagog og kontaktlærer, avd. leder gruppe 1

martin@ringerikemontessori.no

 

K a r i a n n e   M o r t e n s e n
Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

karianne@ringerikemontessori.no

 

Ane Øyen Hølmo

Lærer og montessoripedagog, kontaktlærer

ane@ringerikemontessori.no

 

Emily Moren Dahl

Lærer og montessoripedagog, kontaktlærer

emily@ringerikemontessori.no

 

Julie T. Bøe

Lærer

julie@ringerikemontessori.no

 

Gry Johannesen

Spes.ped.-lærer

gry@ringerikemontessori.no

 

Andre ansatte

Jon Birger Jørgensen

Roy Larsen

Mette Granberg

Eli Syversen

Irena Pociene

Rolf Solheim

George Riad Krohn

Anne-Marthe Schelderup Hansen

 

Styret ved Ringerike Montessori

B e r n t   G r a n
Styreleder Ringerike Montessori

bernt.gran@gmail.com

Styremedlemmer:

Kaja S. Bjerke

Mette Hegge

Ole R. Mælingen

Martin Solberg (ansatterepresentant)