Hvem er vi?

Marit Beate Andreassen

Rektor og montessoripedagog

rektor@ringerikemontessori.no

Marte Grimsbu

Assisterende rektor og montessoripedagog, kontaktlærer ungdomsskole

marte@ringerikemontessori.no

Martin Solberg
Pedagog og kontaktlærer, ungdomsskole

martin@ringerikemontessori.no

Karianne Mortensen
Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

karianne@ringerikemontessori.no

Fredrik Lange
Montessoripedagog og kontaktlærer, gruppe 1

fredrik@ringerikemontessori.no

Julie T. Bøe

Lærer

julie@ringerikemontessori.no

Gry Hege Heen

Pedagog, gruppe 1

gry@ringerikemontessori.no

Anette Leversby

Pedagog, gruppe 2

anette@ringerikemontessori.no

Katya Grennes

Pedagog og avdelingsleder gruppe 1 og 2

katya@ringerikemontessori.no

Andre ansatte

Jon Birger Jørgensen

Mette Granberg

Eli Syversen

Irena Pociene

Irute Pociene

Kristian Vaaten

Aileen J. Orebråten

Miljøteam

Are Weisten

Anne-Marthe Schelderup Hansen

 

 

Styret ved Ringerike Montessori

B e r n t   G r a n
Styreleder Ringerike Montessori

bernt@granspiritus.no

Styremedlemmer:

Helle Sagstuen – montessoripedagog

Mette Hegge – montessoripedagog

Ole R. Mælingen

Mille Øveraasen