Sentrumsskolen på landet

sentermap

Ringerike Montessori tilbyr et anderledes og solid pedagogisk alternativ som kan være attraktivt for barn i hele Ringerike kommune og nabokommunene i distriktet.

Ringerike Montessoriskole ligger bare:

8 min. fra Hønefoss sentrum
8 min. fra Hverven
9 min. fra Norderhov
8 min. fra Tyristrand
9 min. fra Heradsbygda
10 min. fra Helgelandsmoen
11 min. fra Heggen
12 min. fra Røyse
12 min. fra Haug
16 min. fra Vik
24 min. fra Sokna
24 min. fra Jevnaker
25 min. fra Vikersund

Med sin sentrumsnære beliggenhet er Ringerike Montessori på Ask et sentralt og praktisk skolealternativ for de fleste i Ringerike og flere andre kommuner i nærområdet.