Opptak

Søknadsfristen for Ringerike Montessori var 1. desember 2020 for skoleåret 2021-2022. Selv om fristen er overskredet, er det noen få muligheter til at man fortsatt er kvalifisert ut fra inntaksreglementet til å få plass ved skolen. Ta kontakt med rektor hvis du har spørsmål.

Du finner vårt inntaksreglement her.

Etter innsendt søknad, behandler styret den ut fra premissene i inntaksreglementet. Vedtaket skjer i form av et enkeltvedtak. Dere vil snarest mulig motta vedtaket. Blir skoleplass innvilget vil det sammen med vedtaket ligge et elevkort som vi ber dere fylle ut og returnere skolen. Det er et ledd i arbeidet for å være best mulig forberedt til å ta imot elevene ved skolestart.

Etter at dere har søkt og fått innvilget skoleplass ved Ringerike Montessori, er det viktig at tidligere skole får beskjed hvis eleven har gått på en annen skole før. Ledelsen ved tidligere skole må informeres, og dere ber da om at flyttemelding sendes til Ringerike Montessori. Dette er viktig fordi dere som foresatte har ansvar for at barnet er registrert som elev ved en skole. Foresatte til førsteklassinger gir beskjed til nærskolen hvis barnet allerede er skrevet inn der.

Rektor ved tidligere skole sender flyttemelding til:

Ringerike Montessori

Aklangveien 2

3519 Hønefoss

Søknadskjema for skoleåret 2021-2022 finner du her:

Soknadsskjema_

Søknad sendes til rektor@ringerikemontessori.no

NB: Det kan blir mindre justeringer i åpningstider for skole og SFO.