Opptak

Søknadsfristen for Ringerike Montessori er 1. februar 2024 for skoleåret 2024-2025. Hvis det fortsatt er ledige plasser etter første opptak kan det være muligheter å få skoleplass hos oss. Ta kontakt med rektor hvis du har spørsmål.

Du finner vårt inntaksreglement her.

Etter innsendt søknad, behandler styret den ut fra premissene i inntaksreglementet. Vedtaket skjer i form av et enkeltvedtak. Dere vil snarest mulig motta vedtaket. Blir skoleplass innvilget vil det sammen med vedtaket ligge et elevkort som vi ber dere fylle ut og returnere skolen. Det er et ledd i arbeidet for å være best mulig forberedt til å ta imot elevene ved skolestart.

Etter at dere har søkt og fått innvilget skoleplass ved Ringerike Montessori, er det viktig at tidligere skole får beskjed hvis eleven har gått på en annen skole før. Ledelsen ved tidligere skole må informeres, og dere ber da om at flyttemelding sendes til Ringerike Montessori. Dette er viktig fordi dere som foresatte har ansvar for at barnet er registrert som elev ved en skole. Foresatte til førsteklassinger gir beskjed til nærskolen hvis barnet allerede er skrevet inn der.

Rektor ved tidligere skole sender flyttemelding til:

Ringerike Montessori
Aklangveien 2
3519 Hønefoss

Søknadskjema for skoleåret 2024-2025 finner du her:

Soknadsskjema_2024_25

Søknad sendes til rektor@ringerikemontessori.no

NB: Det kan blir mindre justeringer i åpningstider for skole og SFO.