Kompetanse

Vi etterstreber til en hver tid at våre lærere skal ha videreutdanning i montessoripedagogikk. Dette er et studie som bygges oppå lærerutdanning eller barnehagelærerutdanning. I dag er alle våre lærere montessoriutdannet, med unntak av en som er halvveis i studiet sitt.

Vi på Ringerike Montessori mener det er viktig å la barn være barn. Vi tror at alle mennesker gjør så godt de kan utifra sine forutsetninger til en hver tid.
Vi jobber for skape en skole som bygger nære, ærlige og tillitsfulle relasjoner med barn og foreldre.