Lokalsamfunnet Ask

 

 

Bygda Ask ligger ved deltaet der elven Sogna møter Tyrifjorden. Det frodige jordsmonnet har sørget for bosetninger på Ask i årtusener, og området omtales også i Snorres kongesagaer. Storgården Ask gods er et landemerke i Ringerike med sin særegne arkitektur, omgitt av gyldne åkere mellom en glitrende Tyrifjord og Holleias dype skoger.

Holleia har i århundrer vært viktig kilde for tømmer og matressurser, og har sågar  produsert skipstømmer til den britiske marines flåte. Det er i dag et stort skogsområde på hele 450 kvadratkilometer med variert dyre- og planteliv, og Ringerike Montessori holder hus helt i inngangsporten til Holleia.

Fiskere ved Damtjern på Holleia. Foto: Buskerud Fylkesfotoarkiv/Digitalt Museum

Elvedeltaet utenfor skolen er et såkalt Ramsar-område, og heter Kalsrudstangen naturreservat. Her finner vi et av Nord-Europas viktigste vernede våtmarksområder, som er en landingsplass for trekkfugler fra hele verden. Dette er grunnen til det yrende fuglelivet man kan oppleve på Ask vår, sommer og høst, og som også har gitt inspirasjon til både Stranden skoles gamle logo og Ringerike Montessoris nye.