Nytt skoleår – skoleplass

Søknadsfristen for opptak til skoleåret 2021-22 er 1. desember 2020.


Med noen få unntak vil skolen kun ta inn elever på førstetrinn for kommende skoleår, og søknader etter søknadsfristen vil i hovedsak bli avvist.

Ungdomsskolen har imidlertid ledige plasser, men det betinger at elevene har gått på montessoriskole på barnetrinnet. Se inntaksreglementet for mer info – eller kontakt rektor.

Mer informasjon om opptak finner du her.

Ønsker du mer informasjon om hva montessoripedagogikken kan tilby – les her eller se denne filmen.
Nytt skoleår – skoleplass

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.