Hvem er vi ?

H e l l e   S a g s t u e n 
Rektor og montessoripedagog

rektor@ringerikemontessori.no

Marit Beate Andreassen

Inspektør og montessoripedagog

marit.beate@ringerikemontessori.no

K a r i a n n e   M o r t e n s e n
Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

karianne@ringerikemontessori.no

M a r t i n   S o l b e r g
Pedagog og kontaktlærer

martin@ringerikemontessori.no

Andre ansatte

Jon Birger Jørgensen

Mette Granberg

Eivind Bjerke

Eli Syversen

Irena Pociene

bernt-gran-624x452

B e r n t   G r a n 
Styreleder Ringerike Montessori

bernt.gran@gmail.com