Hvem er vi?

H e l l e   S a g s t u e n 
Rektor og montessoripedagog

rektor@ringerikemontessori.no

Marit Beate Andreassen

Assisterende rektor og montessoripedagog

marit.beate@ringerikemontessori.no

K a r i a n n e   M o r t e n s e n
Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

karianne@ringerikemontessori.no

M a r t i n   S o l b e r g
Pedagog og kontaktlærer

martin@ringerikemontessori.no

Marte Grimsbu

Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

marte@ringerikemontessori.no

Ane Øyen Hølmo

Lærer og montessoripedagog, kontaktlærer

ane@ringerikemontessori.no

Emily Moren Dahl

Lærer og montessoripedagog, kontaktlærer

emily@ringerikemontessori.no

Andre ansatte

Jon Birger Jørgensen

Roy Larsen

Mette Granberg

Eivind Bjerke

Eli Syversen

Irena Pociene

Styret ved Ringerike Montessori

bernt-gran-624x452

B e r n t   G r a n 
Styreleder Ringerike Montessori

bernt.gran@gmail.com

Styremedlemmer:

Kaja S. Bjerke

Mette Hegge

Ole R. Mælingen

Martin Solberg (ansatterepresentant)