Hvem er vi ?

H e l l e   S a g s t u e n 
Rektor og montessoripedagog

rektor@ringerikemontessori.no

 

Marit Beate Andreassen

Inspektør og montessoripedagog

marit.beate@ringerikemontessori.no

 

 

K a r i a n n e   M o r t e n s e n
Lektor og montessoripedagog, kontaktlærer

karianne@ringerikemontessori.no

M a r t i n   S o l b e r g
Pedagog og snart montessoripedagog, kontaktlærer

martin@ringerikemontessori.no

 

B i r t h e  F i n s t a d   B r u v i k
Allmennlærer og montessoripedagog, kontaktlærer

birthe@ringerikemontessori.no

 

Marit Sørli

Allmennlærer og montessoripedagog, kontaktlærer

marit@ringerikemontessori.no

 

Andre ansatte

Anders Lerberg Kopstad

Jon Birger Jørgensen

Mette Granberg

Eivind Bjerke

Eli Syversen

Irena Pociene

 

 

 

bernt-gran-624x452

B e r n t   G r a n 
Styreleder Ringerike Montessori

bernt.gran@gmail.com